Kütüphane
s

Kutuphane

s

Kütüphane ve Kitaplık Faaliyetleri

Kütüphane faaliyetlerimiz kendi içerisinde kütüphanenin zenginleştirilmesi, kütüphaneye yayınların kabulü ve kütüphaneden faydalanma adı altında yürütülmektedir. 46/1 Nolu Genelgemiz doğrultusunda, “Kütüphane ve Kitaplık- Yayın Dağıtım Talimatnamesi” hazırlanarak hükümlü ve tutukluların kütüphaneden nasıl ve ne şekilde yararlanabilecekleri izah edilmiş ve bu talimatname tüm odalara dağıtılmıştır.

Kütüphanenin Zenginleştirilmesi, Yayınların Kabulü ve Muhafazası

Kurum kütüphanemiz, kaynak bakımından zengin bir kütüphane olarak değerlendirilebilinir. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçilerek Kurumumuza yeni ve güncel kitaplar kazandırılmaktadır.
Kurum kütüphanemize,12.07.2005 tarihli “Ceza İnfaz Kurumları ve Kitaplık Yönergesinin7.maddesi bağlamında” Bakanlığımız, kitap alımı amacıyla tahsis edilmiş ödenekler ile hükümlü ve tutuklu bağışından yayın sağlanması yapılmaktadır. Yine bu yönergeye göre sağlanan yayınlar, tüzüğümüzün 37.maddesine göre adlandırılan ve 43.maddedeki görevleri sayılan “Eğitim Kurulunca”   aynı yönergenin sıralı 10.-11.-12.-13 maddeleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümleri kapsamında kütüphane demirbaş defterine kayıt edilmektedir.
Kütüphanemizdeki yayınların 2016 yılı öncesine kadar kabul edilen yayınların ciltleme işlemi yapılmış olup, halen yayınların orijinalliğinin bozulmaması ve okuma isteğinin arttırılması adına ciltleme işlemi yapılmamaktadır. Kütüphanemizde bulunun yayınlar Dewey onlu kayıt sistemine göre kaydedilmektedir.

Kütüphaneden Faydalanma

Kurum kütüphanemizdeki yayınlardan hükümlü ve tutuklular ile birlikte personelimiz faydalanmaktadır. Kurum kütüphanemizin işleyişine ilişkin “Kütüphaneden Yararlanma Talimatnamesi” hazırlanarak usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre kütüphaneden faydalanmak isteyen hükümlü ve tutuklular,  dilekçe ile müracaatta bulunmakta; kütüphanemiz görevlisi tarafından isteklilere,  15 gün süreyle yayınlar verilmektedir. 15 gün sonunda kitabı okumaya devam edenler için de ek süre verilmektedir.
Hükümlü ve tutukluların kütüphaneden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek bakımından odaları ziyaret etme ve ihtiyaçlarına uygun olan yayınları kütüphaneye kazandırma gibi çalışmalara ağırlık vermekteyiz.

 

 


Sinop E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.