Genel Bütçe Birimi
s

Ambar Birimi

Ambar Birimi


GENEL BÜTÇE VE AMBAR BİRİMİ
s
Kurumumuz Genel Bütçe ve Ambar Biriminde 1 Maaş Mutemeti 1 Katip ve 2 İnfaz Koruma Memuru Görev Yapmaktadır.

Genel Bütçe ve Ambar Birimi;

  • Ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması,  
  • Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması,
  • İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi,
  • Hükümlü ve tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması,
  • Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi,
  • Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü,
  • Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü,

Görevlerini yerine getirmektedir.

Sinop E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.